JUNE 2024

KNS fikk i vinter tildelt ORCi EM 2022, som skal arrangeres i perioden 7.-13. august på Hankø. ORCi er verdens størst måleregel, og også den som benyttes i Norge, så mesterskapet er et EM for større kjølbåter, typisk fra 30 fot og oppover. Det forventes en deltakelse på 80-90 båter. 

Av Anders Kristensen

KNS søkte for noen år tilbake om å arrangere VM i 2021. I dag kan det kalles hell i uhell at KNS ikke fikk dette mesterskapet, da vi trolig hadde vært tvunget til å avlyse grunnet Covid-19. At KNS ikke fikk mesterskapet betød også at KNS lå meget bra an da vi høsten 2020 søkte om EM. 

Det er et meget stort arrangement som skal arrangeres på Hankø neste sommer – kanskje det største seilarrangement noen gang i Norge, med deltakelse av 7-800 seilere. For å kunne gjennomføre best mulig har KNS alliert seg med Tønsberg Seilforening, som skal ivareta den ene av de to baner. Det skal seiles to distanseregattaer – én rundt Bastøy og én rundt Svenner, og det skal over tre dager seiles baneseiling på pølsebaner. Den største utfordringen er imidlertid logistikken, ikke minst på land, og derfor er forberedelsene for dette i full gang allerede. Alle som har vært i Hankøsundet kan tenke seg at 80-90 seilbåter blir trangt, og det jobbes derfor blant annet med å legge ut en ekstra flytebrygge på Yachtklubben. I tillegg er det en utfordring å hjelpe seilene med å finne overnatting. Organisasjonskomiteen er imidlertid sikker på det finnes gode løsninger. KNS har satt ned en arbeidsgruppe bestående av meget kompetente og erfarne arrangører i KNS: Anne Wichstrøm, Danckert Mellbye, Erlend Munkeby, Nine Paulsen supplert med Karl Kjørstad og Anders Kristensen fra sekretariatet. 

Oppfordrer hytteeiere til å leie ut til utenlandske seilere

Dette blir et morsomt arrangement og en spennende utfordring, som kan løfte KNS enda et steg i retning av å være en internasjonal regattaarrangør. Men vi er avhengig av hjelp både fra medlemmer og venner. KNS er interessert i å høre fra alle som kan og vil bidra. Har du en hytte på Hankø som du er villig til å leie ut i perioden til de utenlandske seilere? Da hører KNS gjerne fra deg. Jobber du i – eller eier en bedrift – som har produkter du ønsker å promotere? Da er dette mesterskapet en glimrende anledning. KNS hører også gjerne fra deg dersom du kunne tenke deg å være frivillig på denne meget morsomme regattaen. Det trengs folk til alle oppgaver. Kontakt oss derom du allerede nå vet at kunne være interessant for deg. Alle er velkomne. 

Du kan kontakte KNS på epost til anders@kns.no

EM er et stort arrangement med mange positive sidegevinster. 

EM er så stort at det lett kunne ha blitt 150 båter. Derfor vil det bli en begrensning på antall deltakere – også fra Norge. KNS har ikke bundet seg til et tak, men vi anser 25 båter som et realistisk estimat. Det betyr derfor at det mest sannsynlig arrangeres en norsk kvalik på våren 2022 evt. i kombinasjon med Færderseilasen. Mer info om dette kommer på høsten. For å ha best mulig forberedelser kommer KNS også til å ha organisert trening gjennom våren 2022 i tillegg til trening for J/70. 

Det blir nok å gjøre i 2022, og det kommer også et VM for 5,5 mR.

News

Uncategorized

Hva er ORC?

ORC = Offshore Racing Congress Det grunnleggende prinsippet #TheEqualChanceToWin refererer til hvordan ORC-systemet kan vurdere nesten alle typer båter på en vitenskapelig og upartisk måte

Read more »
#dhworlds2024

KNS står bak VM

I begynnelsen av juni skjer det: Kongelig Norsk Seilforening (KNS) inviterer hele seilnorge til å være med på Oslo Race Week 2024 – fra 8.

Read more »
#dhworlds2024

69 lag har meldt seg på

Det er hele 69 lag fra 10 forskjellige nasjoner som har meldt seg på til verdensmesterskapet for kjølbåter, der man seiler to om bord. Lagene

Read more »
#dhworlds2024

Merry Christmas

It is great to see that there are already 53 teams that have signed up for the championship. We look forward to welcoming all of

Read more »