JUNE 2024

PRESSEMELDING

Gjennom de siste tre årene har KNS gjort research for å investere i ny regattateknologi. Målet er å gjennomføre regattaer mer effektivt, ressursbesparende og miljøvennlig. Etter at vi i fjor fikk støtte på to millioner kroner fra Kulturdepartementet, har vi fått anledning til å bruke noe av midlene til investering i teknologi til bruk i ORCi-EM og videre framover. Det er derfor vi med stor glede og entusiasme har besluttet å gå til innkjøp av ti automatiserte bøyer, såkalte dronebøyer.

Dette er bøyer som i praksis styrer seg selv ute på vannet, og som gjør at vi som regattaarrangør kan legge baner raskere og med større presisjon. Både seilere og funksjonærer vil dra stor nytte av denne teknologien. Med bruk av dronebøyer kan vi redusere bemanningen på vannet. Det betyr ikke at vi ikke lenger trenger frivillige funksjonærer, men arbeidsoppgavene og funksjonene om bord i bøyebåten vil fortone seg noe annerledes i fremtiden enn slik vi kjenner det i dag. Man går fra å være bøyelegger til å bli en bøyeoperatør. Det vil også være behov for beredskap på banen, noe dagens bøyemannskap vil utgjøre en naturlig del av. Med ti merker har vi mulighet til å håndtere de aller fleste banekonfigurasjoner, både for joller, kjølbåt og brett. Dronebøyene skal brukes i alle sammenhenger i foreningen, så vel i regattaer som i treningssammenheng. Jolleseilerne og treningsseilerne skal også få stor nytte av dette systemet.

Investeringen i den nye teknologien gjør at vi må bygge ny kompetanse. KNS håper dette kan appellere til eksisterende mannskap, men også føre til rekruttering av nye mennesker. Leverandøren av bøyene kommer til Norge i mars for å ha kursing og opplæring.

Dronebøyene er viktige også i et miljøperspektiv, og vil bidra til en bærekraftig gjennomføring av arrangementene, da det blant annet blir mindre behov for bruk av motorbåter.

KNS har studert og vurdert flere aktuelle leverandører, og falt til slutt ned på amerikanske Marksetbot. Det er det flere grunner til. De har en stor organisasjon, som er betydelig større og mer etablert enn de andre alternativene vi har sett på. De har et tett samarbeid med andre viktige aktører i internasjonal seilsport, og deres system brukes blant annet av SailGP, og andre store, internasjonale regattaer. Det er også en integrasjon mellom Marksetbot og trackingsystemer som er viktig for KNS. I tillegg er Marksetbot konkurransedyktige på pris.

Gjennom prosessen med innkjøp av dronebøyer har KNS vært i tett dialog med våre danske og svenske søsterforeninger, KDY og KSSS, der målet har vært å finne en felles leverandør. KDY og KSSS kjøper også utstyr av Marksetbot, noe som betyr at vi kan dra nytte av hverandres kompetanse og utstyr.

Parallelt med dronebøyene arbeider KNS også med andre tekniske løsninger, som på sikt gjør at vi i teorien kan helautomatisere treninger og regattaer.

Dronebøyene vil, sammen med andre teknologiske systemer vi ser på, gjøre KNS verdensledende når det gjelder bruk av teknologi og nye løsninger i regattasammenheng.

For spørsmål, kontakt:

Karl Kjørstad
Regattaansvarlig
Kongelig Norsk Seilforening
Tlf: +47 934 30 356
Epost: karl@kns.no

News

#dhworlds2024

Boat rental

In June 2024, we are ready to welcome doublehanded sailors from all over the world to Oslo. We understand that some may find it a

Read more »
Uncategorized

The ORC Euros Movie

«🎥🌊 Take a trip down memory lane with us! Relive the incredible moments from last summer’s European Championship in ORC at Hankø. It was an

Read more »
#orceuropeans

The Winners

Full resultsVideos and photos from the event Class A1. HALBTROCKEN 4.5 GER With skipper Michael Berghorn and crew Hasso Höher, Linus Döpp, Konrad Nehrenberg, Jojannes

Read more »
#orceuropeans

New Champions crowned

It came down to the last inshore race of the series for the winners and podium positions to be determined at the 2022 ORCi European Championship.

Read more »